Prawo handlowe i gospodarcze

Obsługa prawna dla firm

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

 

 • pomocy w wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej,
 • wniosków o rejestrację  podmiotów w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek prawa handlowego,
 • tworzenia, przekształcania i likwidacji spółek cywilnych,
 • tworzenia i opiniowania regulaminów i aktów wewnętrznych spółek oraz umów handlowych
 • udziału w negocjacjach umów handlowych,
 • sporządzania analiz i opinii prawnych,
 • bieżącej, doraźnej i stałej obsłudze prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
 • pomocy prawnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, oraz negocjacji z kontrahentami,
 • odpowiedzialności członków zarządu, rady nadzorczej oraz komisji rewizyjnej,
 • sporządzenia przedsądowych wezwań do zapłaty w sprawach między przedsiębiorcami,
 • sporządzenia zawezwań do próby ugodowej oraz pozwów o zapłatę w sprawach gospodarczych,
 • sporządzenia sprzeciwów lub zarzutów od nakazów zapłaty, apelacji, zażaleń oraz innych pism procesowych,
 • prowadzenia postępowań egzekucyjnych,
 • o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej,
 • restrukturyzacji.