Odszkodowania

Kancelaria zajmuje się świadczeniem pomocy prawnej m.in. w następujących sprawach:

 • o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy,
 • o odszkodowanie z tytułu wypadków w rolnictwie,
 • o odszkodowanie z tytułu błędów medycznych,
 • o odszkodowanie z tytułu  z odpowiedzialności za produkt niebezpieczny,
 • o odszkodowanie za zmarnowany urlop,
 • o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot,
 • o  zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na  zdrowiu,
 • o  zwrot wszelkich kosztów (w tym kosztów leczenia, rehabilitacji, zniszczonych rzeczy) poniesionych w  związku z  wypadkiem,
 • o odszkodowanie za utracone korzyści,
 • o rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy,
 • o rentę z tytułu zwiększonych potrzeb (np. przy stałym leczeniu, rehabilitacji, opiece),
 • o rentę z tytułu pogorszenia widoków na przyszłość,
 • o  zadośćuczynienie po  śmierci osoby najbliższej,
 • o stosowne odszkodowanie za  znaczne pogorszenie sytuacji życiowej po  śmierci osoby najbliższej,
 • o  rentę po  śmierci osoby najbliższej.