Oddłużanie – likwidacja długów

Coraz więcej osób popada w spiralę długów. Nasza kancelaria zajmuje się pomocą w zmniejszeniu bądź umorzeniu długów.

Kiedy zgłosić się do naszej kancelarii?

  • Kiedy otrzymałeś przedsądowe wezwanie do zapłaty i nie godzisz się z jego treścią,
  • Kiedy firma windykacyjna nęka Cię telefonami i mailami,
  • Kiedy otrzymałeś z sądu nakaz zapłaty bądź wyrok,
  • Kiedy otrzymałeś od Komornika zawiadomienie o wszczęciu egzekucji,
  • Kiedy masz zaległości w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych bądź Urzędzie Skarbowym i wszczęto wobec Ciebie postępowanie egzekucyjne w administracji.

Co robimy?

Prowadzimy szereg działań na etapie postępowania przedsądowego, sądowego oraz komorniczego. Reprezentujemy dłużników w rozmowach z firmami windykacyjnymi, bankami, parabankami a także w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych prowadzonych przez Komornika. Przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe: pozwy, odpowiedzi na pozew, zarzuty w postępowaniu nakazowym, odpowiedzi na zarzuty, sprzeciwy w postępowaniu upominawczym, odpowiedzi na sprzeciwy, zażalenia, apelacje, skargi na czynności komornika, odwołania od decyzji ZUS, zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej). Nasze działania bardzo często prowadzą do uchylenia nakazu zapłaty i wstrzymania egzekucji komorniczej, a w konsekwencji jej umorzenia. Pomagamy wygrywać procesy sądowe z bankami i firmami udzielającymi pożyczek, doprowadzając do oddalenia powództwa. Analizujemy zasadność decyzji wydanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Urząd Skarbowy, będących podstawą wszczęcia egzekucji administracyjnej i w konsekwencji doprowadzamy do umorzenia należności, odroczenia jej płatności bądź rozłożenia na raty.