Wspólne mieszkanie a rozwód

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Bardzo często strony decydują się na podział majątku dopiero po zakończeniu sprawy rozwodowej i mieszkają ze sobą jeszcze przez jakiś czas (gdyż np. druga strona nie ma gdzie się wyprowadzić albo nie ma na to środków finansowych) i w takiej właśnie sytuacji sąd może orzec kto, jakie pomieszczenie będzie zajmował i w jaki sposób z niego korzystał. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. 

Zadzwoń lub napisz w sprawie rozwodu:
Kamila Czekalska-Weryk
tel: 609 466 932

e-mail: kancelaria@kcw-radcaprawny.pl