Koszty rozwodu

Jaka jest opłata od pozwu o rozwód.

Opłata od pozwu o rozwód wynosi 600 zł i jest stała. Wnosi ją strona składająca pozew. Po zakończeniu postępowania przed sądem, opłata ta jest rozliczana. Jeśli rozwód będzie bez orzekania o winie to sąd zwraca 300 zł stronie powodowej, a stronę pozwaną wzywa do partycypacji w kosztach i nakłada na nią obowiązek zwrotu 150 zł stronie powodowej. Jeśli strona decyduje się na profesjonalnego pełnomocna w postaci adwokata bądź radcy prawnego to musi uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł do właściwego urzędu miasta. Wynagrodzenie pełnomocnika jest ustalane z każdym klientem indywidualnie.

Jeśli strona złoży pozew w sądzie bez opłaty, to wówczas  sąd wezwie ją do uzupełnienia tegoż braku w terminie tygodniowym pod rygorem zwrócenia pozwu.

Warto dodać, że jeśli strona nie ma środków na uiszczenie opłaty od pozwu, to wraz z pozwem może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w całości lub w części . Należy wówczas załączyć do pozwu oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym. Można także złożyć wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Zadzwoń lub napisz w sprawie rozwodu:
Kamila Czekalska-Weryk
tel: 609 466 932

e-mail: kancelaria@kcw-radcaprawny.pl