Kiedy wnieść pozew o rozwód do sądu

Zgodnie z artykułem 56 § 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozkład pożycia małżeńskiego jest zupełny wtedy, gdy między małżonkami nie istnieje więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, zaś trwały, jeżeli nie można spodziewać się przywrócenia wspólnoty. Jest to więc stan, gdy nie można już oczekiwać, aby małżonkowie powrócili do wspólnego życia. A zatem jeżeli od jakiegoś czasu nie mieszkasz już ze współmałżonkiem bądź mieszkasz, ale nie prowadzicie wspólnie gospodarstwa domowego, żyjecie obok siebie, nie mogąc się porozumieć to z pewnością jest to dobry moment, aby pomyśleć o złożeniu pozwu rozwodowego bądź pozwu o separację. Pozew o rozwód nie jest ograniczony czasowo, co oznacza, że możesz go wnieść w dowolnym terminie, pod warunkiem, że uznasz, że spełnione zostały przesłanki do orzeczenia przez sąd rozwodu (o których wspomniałam powyżej).

Pamiętaj jednak, że Sąd nie orzeka rozwodu, jeżeli:

  1. wskutek niego mogłoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków,
  2. orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego,
  3. rozwodu domaga się małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia (chyba że małżonek niewinny wyraża zgodę na rozwód albo odmowa jego zgody na przeprowadzenie rozwodu byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego).

 

Zadzwoń lub napisz w sprawie rozwodu:
Kamila Czekalska-Weryk
tel: 609 466 932

e-mail: kancelaria@kcw-radcaprawny.pl