Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Jaki sąd jest właściwy w sprawie rozwodowej.

Pozew o rozwód składa się zawsze w Sądzie Okręgowym, w Wydziale Cywilnym, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Co ważne, istotne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania (zwłaszcza, że czasem małżonek zameldowany jest w innym miejscu, niż w tym, w którym mieszka). Miejsce zamieszkania oznacza miejscowość, w której jeden z małżonków przebywa z zamiarem stałego pobytu. Natomiast przez miejsce zwykłego pobytu należy rozumieć miejscowość, w której jeden z małżonków przebywa przez pewien czas, jednak bez zamiaru stałego pobytu (np. w związku ze studiami czy też dłuższą delegacją służbową).

 

 

Zadzwoń lub napisz w sprawie rozwodu:
Kamila Czekalska-Weryk
tel: 609 466 932

e-mail: kancelaria@kcw-radcaprawny.pl